Chào mừng đến với các trang web của chúng tôi!

Máy tiện và khoan lỗ sâu

  • Máy tiện lỗ sâu TCS2150

    Máy tiện lỗ sâu TCS2150

    TCS2150 chuyên dùng để gia công lỗ sâu của xi lanh, nó có thể khoan, khoét và lăn các loại lỗ của xi lanh thủy lực và trục chính của máy.

    Phương pháp loại bỏ phoi kim loại áp dụng phương pháp BTA trong khi khoan, có nghĩa là phoi kim loại sẽ được loại bỏ vào bộ thu ở cuối máy thông qua bên trong cần khoan.Và phương pháp loại bỏ phoi kim loại áp dụng phương pháp loại bỏ về phía trước trong khi phương pháp doa, doa là doa đẩy.